ilkem turizm
Tanıtım İnsert E-Bülten Öneri ve Talep Formu
İletişim
Hizmet Talep Formu
Araç Basvuru Formu
 
Departmanlarımız
Görev Tanımları
Organizasyon Şeması
Departman Sorumluları

 

 Departmanlarımız > Görev Tanımları

İnsanla çalışıyor, insana hizmet ediyoruz. Kalitede başarıyı yakalamak için, ekip ruhuna sahip olmanın ve bu ruhla hareket etmenin verimliliği ne kadar etkilediğinin de farkındayız. Bu nedenle ekip ruhuna sahip olmak, insan kaynakları politikamızın temelini oluşturuyor.

 

SATIN ALMA VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ
Görev Tanımları:

 • Reklam, baskı, matbaa, promosyon, kırtasiye gibi alanlarda satın alma sürecinin yürütülmesi,
 • Reklam Sipariş ve tedarik süreçlerinin takibinden ve raporlanmasından sorumlu olunması,
 • Yeni tedarikçilerin araştırılması.
 • Sipariş onaylarının yapılarak, satın alma sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Satın alınan malzemelerin sevkiyat, fatura ve ödemelerinin takip edilmesi
 • Avukat dosyalarının takip eilmesini sağlamak
 • İdari İşler faaliyetlerinin, şirketin prosedür ve yönetmeliklerine uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamak, gerekli denetimleri yapmak, Bina Yönetimini yönelik çalışmaları yönetmek,
 • idari İşler kapsamındaki çalışmaları yaptırmak, bu faaliyetlerle ilgili denetimleri kontrol etmek, sonuçlarını analiz edip gerekli iyileştirmeleri sağlamak,
 • yemek, servis, temizlik ve güvenlik işlerinin sorunsuz yürütülmesi amacıyla iletişimi yürütmek

 

HALKLA İLİŞKİLER VE ÖĞRENCİ İŞLERİ
Görev Tanımları:

 • Öğrenci kayıtlarının sisteme girilmesini sağlar.
 • Kayıtlar ile ilgili değişikliklerin takibini yapar.
 • Ödemelerin takibinde  eksik ödemeleri belirleyerek ilgili birimlere bildirir.
 • Velilerden gelen istekler doğrultusunda sorunları çözer.
 • Anket düzenlemesi yaparak müşteri anketlerinin değerlendirilmesiyle uygulamalardaki eksikliklerin tespit edilip giderilmesini sağlar.
 • Okul yönetimine ve öğrenci velilerine yazılı duyurular hazırlar.

ÖĞRENCİ İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ
Görev Tanımları:

 • Departmanın her türlü çalışma ve ofis düzeninin sağlanması.
 • Tüm kampüslerde bulunan servis listelerinin ve ödeme çizelgelerinin kontrolünün sağlanması.
 • Müşteri istek, şikayet vb. konulara sözlü/yazılı çözümler getirilmesi.
 • Servis iadesi işlemlerinin süreçlerinin takibi ve raporunun hazırlanması.
 • Kampüslerden gelecek adres değişikliği, kampüs değişikliği, indirim vs. durumlarda onay verilmesi.
 • Departman toplantılarının hazırlanması ve kararların yönetime sunulması.
 • Hedeflerin belirlenerek tüm öğrenci işleri sorumlularına bildirilmesi ve günlük olarak takibinin yapılması.
 • Öğrenci sözleşmelerinin toparlanması ve takibinin sağlanması.
 • Ödemesi kalan öğrencilerin kampüslerle birlikte takibinin yapılması ve tahsilatlarının sağlanması.
 • Erken kayıt hedef raporunun tüm kampüslere günlük olarak mail atılması.
 • Senet ödemelerinin tamamının bitmesi halinde muhasebeye onay maili atılarak senedin kampüse ulaştırılmasının sağlanması.

ULAŞIM MÜDÜRÜ
Görev Tanımları:

 • Sürücü, rehber personel ve araçların standartlara uygunluğu kontrol eder.
 • Servis denetim planına uygun olacak şekilde, servis çıkış saatlerinde hareket noktasında hazır bulunur. Araçların giriş ve çıkış saatlerindeki gecikme ve problemlerin sebeplerini araştırır ve gerekli tedbirleri alır.
 • Sürücülerin ve rehberlerin kılık, kıyafet ve davranışlarını kontrol eder, gerekirse uyarır.
 • Araçların temiz ve bakımlı olup olmadığını kontrol ve takip eder.
 • Servisi kullanan personelin, talep ve şikayetlerini ilgili forma kaydederek Merkeze bildirir.
 • Sürücü ve rehberlerin talep ve şikayetlerini değerlendirerek gerekli çalışmaları yapar.
 • Araçların ve sürücülerin gerekli tüm evraklarının eksiksiz ve tam olmasını kontrol eder. ( Yol Belgesi, araç sigortaları, SRC belgesi, ehliyet, ruhsat v.b.)
 • Özel araç taleplerini ilgili forma kaydederek Merkeze bildirir.
 • Harita üzerinde güzergah planlaması yapar.
 • Velilerle iletişimi sağlar problemler karşısında çözümler üretir.
 • Kriterlere uygun araç, sürücü ve rehberleri işe alır veya çıkartır.
 • Yeni öğrenci kayıtlarını harita üzerinde listelere yerleştirir.

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ
Görev Tanımları:

 • Tüm öğrenci kayıtlarının sisteme girilmesi, takip edilmesi  ve ödemelerinin işlenmesi.
 • Gelen nakit ödemelerin imza karşılığı muhasebeye teslim edilmesi.
 • Kampüslerde bulunan servis listelerinin ve ödeme çizelgelerinin takibi, karşılaştırılması.
 • Kampüslerin her gün aranarak yada mail yolu ile kayıt raporunun alınması.
 • Ödemesi kalan öğrencilerin düzenli olarak departman sorumlusuna rapor edilmesi.
 • Erken kayıt hedef durumunun günlük olarak departman sorumlusuna rapor edilmesi.
 • Anadolu ve Avrupa yakası saha ekibine(tahsilat almaya yetkili) kampüslerde bulunan nakit tahsilatların bilgisinin mail atılması.
 • Tüm sürücü rehber ve velilere atılacak SMS lerin takibinin sağlanması.
 • Yaka kartlarının oluşturulması ve stokunun takip edilmesi.
 • İlkem Soft ve Netsa programlarının takibinin sağlanması.
 • Kampüslerde bulunan servis listelerinin ve ödeme çizelgelerinin kontrolünün sağlanması.
 • Öğrenci sözleşmelerinin takibi ve merkezde dosyalanmasının takibinin sağlanması.
 
   
 
 
Yahya Kemal Mahallesi Okul Sokak No:9 K:4 - Kağıthane/İSTANBUL
Tel: 0212 295 70 60 pbx - Faks: 0212 294 59 69