GenelHaberCorona Virüsü ve Önlemleri Hakkında

16 Mart 2020by ajans

Corona virüsü nedir? Corona virisü nasıl bulaşır? Her Corona virüsü öldürücü müdür? İç Hastalıkları ve Ozon Tedavisi Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, tüm dünyayı korkutan Corona virüsü hakkında bilgi veriyor.

 

Virüs nedir?

Mikroorganizmalar gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır. Mikroorganizmalar, hücre büyüklüklerine, yapılarına ve yaşama özelliklerine göre 4 ana sınıfa ayrılırlar: Viruslar, bakteriler, maya mantarlar ve parazitler. Virüsler 15-250 nanometre  boyutlarında yani  mikro değil Nano Organizmalardır.

Corona virüs nedir?

Son günlerde Çin de Ölümlere neden olan Corona Viruslar Yüzeylerinde çubuksu uzantılar taşır. Bu çıkıntıların Latince’deki “corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Coronavirus (taçlı virüs) ismi verilmiştir.

Her corona virüs hastalığı öldürücü müdür?

Hayır. Her Corona Virüs hastalığı ölümle sonuçlanmaz. Basit soğuk algınlığı, hafif orta bronşit, karaciğer, böbrek, bağırsak infeksiyonu, beyin ve sinir sistemi infeksiyonu şeklinde de hastalık şekilleri görülebilir.

 Sars veya mers hastalığı ile ilgisi var mı?

S.A.R.S. İngilizce bir tanımlamanın kısaltmasıdır. Ciddi Akut Solunum Sendromuna (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) demektir. Corona Virüs de bu duruma neden olabilir.

M.E.R.S. de bir kısaltmadır. Orta Doğu Solunum Sendromu  (Middle East Respiratory SyndromeCoV, MERS-CoV). Bu tanıya neden olan virüste bir Corona Virüstür. Ölümle sonuçlanma oranı SARS salgınında %11 iken MERS-CoV’da %35-50 arasındadır.

Kimlerde daha fazla görülür?

50 yaş üstü erkeklerde görülme sıklığı daha fazla tespit edilmiştir. Vakaların çoğunda eşlik eden en az bir hastalık tespit edilmiştir. En sık eşlik eden hastalıkların diyabet, hipertansiyon, obezite, kanser, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalıkları olduğu görülmüştür.

Bu durumun, hastalığın SARS’a göre neden daha mortal olduğunu açıklayabilecek nedenlerden biri olduğu ve Kronik Hastalığı olan kişilerin MERS-CoV için risk taşıdığı söylenebilir.

Enfeksiyon kaynağı nedir?

Güney Asya, Avrupa, Tayland, Meksika, Gana ve Güney Afrika’daki yarasa ve kirpilerdeki Corona Virüslerle yakın genetik ilişkisi mevcuttur. İnsan, yarasa, domuz, kedi, köpek, kemirgen, tek hörgüçlü deve ve kanatlılarda bulunabilmektedirler.

Sadece hayvanlardan mı geçer?

Fakat hala hayvanlardan direkt insana geçişin nasıl olduğu net değildir. İnsandan insana bulaş bazı türlerde olabilir. İnsandan insana bulaş MERS-CoV enfeksiyonunun önemli bir basamağını oluşturmaktadır.

İnsandan insana en çok nasıl bulaşır?

İnsandan İnsana bulaşma vakalarının önemli bir kısmı hastane, poliklinik gibi sağlık bakımı verilen yerlerden kaynaklanmıştır. Sağlık merkezlerinde meydana gelen bulaşmalar esas olarak enfeksiyon önleme korunma yöntemlerinin yetersiz uygulanmasından kaynaklanmıştır. Bununla birlikte insandan insana bulaşmaların daha çok kendini sınırlayan şekilde ve düzensiz olduğu görülmüştür.

İnsandan insana bulaşma süresi belli mi?

Net değil. Ancak, insandan insana bulaş vakaları incelendiğinde inkübasyon periyodunun 5 günün üzerinde olduğu ve iki haftaya kadar uzadığı tahmin edilmektedir.

İnsandan insana hangi yolla bulaşır?

Solunum yolu ile bulaşma ihtimalinin yüksek; gaita, idrar ve kan yolu ile bulaşın daha düşük olabileceği düşünülmektedir.

İnsandan insana bulaş vakaları incelendiğinde bulaşın meydana gelmesi için yakın temasa ihtiyaç var gibi görülmektedir.

Hangi şikâyetler görülür?

Şikâyet olmadan da Corona Virüs rahatsızlığı geçirilebilir. Kişinin bedensel, bağışıklık sistemi özellikleri, sahip olduğu hastalıklar, virüsün hastalık yapma gücü, virüs sayısı, bulunduğu doku ve organa göre şikâyetler değişebilir. Bu nedenle nezle tipi şikayetlerden ağır pnömoni ve akut solunum yolu yetmezliği sendromu (Acute Respiratory Distress
Syndrome :ARDS) ile Septik Şok ve Ölümle sonuçlanan Çoklu Organ Yetmezliğine kadar değişebilen durumlara neden olabilir.

İlk şikâyet ve tespitler ateş, titreme, baş ağrısı, baş dönmesi, boğaz ağrısı, kuru öksürük, nefes darlığı, yaygın kas ağrısı gibi genellikle özel olmayan şikâyet ve tespitlerdir.

Ayrıca kusma, ishal gibi sindirim sistemi şikâyetleri görülebilmektedir.

En sık rastlanan şikâyetler Ateş, titreme, Öksürük, yüzeyel solunum, kas ağrısı, ishal, Boğaz ağrısı, Kusma, kanlı balgam, karın ağrısı,

Kan testleri değişir mi?

Değişebilir. Yapılan tahlillerde akyuvar sayı ve yoğunlukları değişebilir. Kan pulcukları azalabilir.
Serum karaciğer fonksiyon testleri yükselebilir. Kan tuzları azalabilir. CRP, Prokalsitonin gibi enfeksiyon testleri artabilir.

Virüse özel test var mı?

Mikrobiyolojik testler mevcuttur. Reverse-Transcriptase-Polymerase Chain Reaction, RT-PCR kullanılmaktadır. Moleküler Tanı, Serolojik Testler, Viral Kültür, Genetik Sekanslama denilen tekniklerden faydalanılır.

Tanı nasıl konulur?

Corona Virüs saptama olasılığını artırmak için şikâyetler başladıktan sonra, farklı zamanlarda ve farklı yerlerden birden fazla örnek gerekebilir. Geniz sürüntüsü (nazofarengeal, orofarengeal ) tükrük veya bronkoalveolar lavaj, serum, gaita/rektal sürüntü alınması önerilmektedir. Örnek toplayan kişiler, kişisel koruyucu ekipmanlarını giymeli ve enfeksiyon
kontrol önlemlerini almalıdır.

Tedavisi var mı?

Bu virüs insanda yeni tespit edildiğinden WUHAN Corona Virüs’ünün kendisine özel bir tedavi tanımlı değil. Biline Anti Viral tedaviler hastaya uygun olarak doktorları tarafından planlanabilir. Şikâyetlerin giderilmesi, sorunlu doku ve organlara yönelik takip ve destekleyici tedaviler uygulanabilir.

Ozon tedavisi önemli

Ozon Tedavisi Virüslere karşı kullanılan bir tedavi formudur. Özellikle Zarflı Virüs dediğimiz Virüslerde tedavi etkinliği çok daha yüksek bir metot. OZON (O3),virüs proteinlerinin sentezinde yer alan REVERSE TRANSKRIPTAZ enziminin aktivitesini değiştirerek, çoğalma döngüsünü durdurur. Bu şekilde üreme sürecinin temelini yok eder.

OZON(O3) ile kolayca okside olabilen lipit zarf içeren viruslar (Herpes,HCV, HIV gibi) ozon’a daha hassastır. Zarflı virüsler, O3 la kolayca etkileşen lipidi daha fazla içerdiğinden, zarfı olmayan viruslara göre ozona daha duyarlıdır. Corona Virüs ‘te Zarflı bir virüs olduğundan bu tedavi metodunun uygulanması tedavi etkinliği açısından fayda sağlayabilir. Bu nedenle bu hastalık takip ve tedavisini yapan başta Çin gibi ülkelere ve Görev yapan Meslektaşlarıma tedavilerinde OZON’a yer vermelerini tavsiye ediyorum.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/aile/ebeveyn/saglik/her-corona-virus-hastaligi-oldurucu-mudur-41427148

İlkem Turizm A.Ş.Hakkımızda

1992 yılından itibaren müşteri memnuniyetini esas alarak, ideallerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda Öğrenci ve Personel Taşımacılığı’ nda kaliteli bir hizmet veriyoruz.

SürücülüAraç Kiralama

ARAÇ SOR

Müşteri Hizmetleri

0212 295 70 60

transfer hizmetleri

TransferSeyahat Hizmetleri

SEYAHAT HİZMETLERİ